21 Trends die de aandacht van gemeenten vragen

Gemeenteraadsverkiezingen gaan over lokale zaken. Veel van die lokale zaken worden echter bepaald door ontwikkelingen die van buiten op gemeenten afkomen. Dan is de vraag: hoe gaat u daarop reageren? Denkt u: ´we kijken wel wat ´t wordt´? Of vindt u dat uw gemeente er baat bij heeft actief en alert te reageren, ook als ontwikkelingen nog maar pril zijn – en misschien onzeker?

De Trendcurve is gemaakt om die afweging te kunnen maken. In de Trendcurve worden de ontwikkelingen getoond die de komende vier jaar de aandacht van het gemeentebestuur zullen vragen. Ook wordt weergegeven wanneer ontwikkelingen langzamer gaan dan veel mensen denken. Dan hoeft u daar geen aandacht aan te schenken – of juist wel, wanneer u gehoopt had dat de betreffende ontwikkeling snel zou doorzetten.

Samen met het Trendbureau Overijssel heb ik deze trendanalyse gemaakt. We hebben met behulp van een vragenlijst een selectie gemaakt van 21 trends die voor Overijssel van belang zijn. Vervolgens hebben we de trend verder onder de loep genomen. Met een nuchtere onderbouwde beschrijving leggen we uit het is, hoe het in Overijssel speelt, wat de versnellende en vertragende factoren zijn en wat de relevantie voor gemeentebesturen is. We hopen dat de politieke partijen bij het schrijven van de partij programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zich laten inspireren door deze analyse.

Volg hier de link naar de website van het Trendbureau Overijssel. Daar bevindt zich ook de downloadlink om het rapport te bekijken.