Kennisagenda’s

Voor langetermijnopgaven is vaak ook een kennis- en innovatieagenda nodig. Op bij die stip op de horizon te komen zijn antwoorden nodig op strategische kennisopgaven. Vanuit toekomstvisies geredeneerd maken overheden dikwijls een strategische kennis- en innovatieagenda. Ofwel, een SKIA.

In mijn eerdere werk als ambtenaar bij ministeries was ik vaak betrokken bij kennistrajecten. Mijn laatste klus bij EZ was projectleider SKIA Voedsel en Natuur. Onder mijn leiding hebben we in vier maanden een ambtelijk document afgerond. Dit stuk heeft op alle lagen van het departement het denken over de lange termijn verder gebracht.

Een SKIA maak je niet met drie man in een kamertje. Dat is een gedragen proces met mensen van binnen en buiten de organisatie. Uiteraard in combinatie met bronnenonderzoek voor een goede onderbouwing. De kracht van een SKIA is dat het tot strategische dialoog leidt, tussen de kolommen van de organisatie, bij de bestuursraad, interdepartementaal en met de stakeholders.