Scenario’s

Hoe ziet onze wereld er in 2050 uit?

De toekomst is per definitie onzeker. Het zou die kant op kunnen gaan, of toch heel anders. Scenario’s zijn een manier om meerdere toekomsten te verkennen. Je onderzoekt hoe het systeem zou kunnen veranderen en werkt dit uit in fictieve verhalen over de toekomst. Die zijn niet bedoeld als voorspellingen, sterker nog, ze komen haast nooit uit. Het zijn hulpmiddelen om over de toekomst na te denken. De verhalen zijn beeldend geven woorden aan ontwikkelingen. Zo ontstaan er nieuwe inzichten over bijvoorbeeld de betekenis van innovatie.

Dialoogbijeenkomsten

Het maken van scenario’s gebeurt in een participatief proces. Vanuit een reeks van bijeenkomsten met steeds een wisselende samenstelling wordt gewerkt aan verhalen over de toekomst. Ook worden er interviews met deskundigen gehouden en strategische denksessies om de toekomstverhalen te verdiepen en zo de juiste thematiek te benoemen. Een strategische dialoog met bestuurders over de scenario’s maakt het mogelijk om strategische oplossingsrichtingen te benoemen en draagt bij aan een toekomstvisie en een uitvoeringsagenda.

 

Scenarioprojecten

Sinds 2006 heb ik vele scenarioprojecten geleid. Als toekomstverkenner bij de Voedsel en Waren Autoriteit heb ik scenario’s gemaakt over de toekomst van voedsel- en productveiligheid. Bij het ministerie van LNV heb ik in 2011 vanuit de eiwittransitie gewerkt aan scenario’s over de toekomst van het voedselsysteem. In 2015 heb ik bij de OESO voor de jaarlijkse Ministerraadconferentie scenario’s gemaakt over de toekomst van duurzame groei. Bij het ministerie van EZ heb ik  scenario’s gemaakt voor de energiedialoog. Samen met het Rathenau Instituut maakte ik scenario’s voor het Europarlement over de toekomst van 3D-printen voor medische toepassingen. Ik werkte met de Raad voor Rechtsbijstand aan toekomstscenario’s over de toekomst van geschiloplossing.

Met de gemeente Utrecht heb ik toekomstverkenning gedaan over Utrecht in de wereld van 2060.  Dit omvatte een trendverkenning, scenariostudie, en een strategische dialoog over de oplossingsrichtingen. Download hier de rapportage.

Met stichting DEN werkte ik aan scenario’s over de toekomst van cultuurpubliek in een gedigitaliseerde wereld. Download hier de rapportage. Vier scenario’s over het cultuurpubliek van de toekomst