Freija 136x136

Freija van Duijne

Ik ben Freija van Duijne (1976), als toekomstverkenner help ik organisaties om grip te krijgen op de toekomst

Van 2005 tot en met 2016 heb ik als toekomstverkenner bij diverse overheidsorganisaties gewerkt. Daarna ben ik verder gegaan als zelfstandig adviseur. Voor mij staat altijd het impact van verkenningen centraal. Wat kun je ermee? Ik ben iemand die graag pioniert. Ik verbind strategische denken met creatieve werkvormen en concrete resultaten. Als netwerker geloof ik in de kracht van ontmoetingen en strategische dialoog. Dat vertaalt zich terug in de uitkomsten van een project of een event.

Begin van mijn loopbaan

Ik heb in Leiden cognitieve psychologie gestudeerd en ik ben gepromoveerd aan de TU Delft op het onderwerp ‘risicoperceptie in productgebruik’. Ik ben altijd ge├»nteresseerd geweest in hoe mensen met technologie om gaan. Na mijn promotie ben ik toekomstverkenner geworden bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Ik deed verkenningen naar technologische innovaties en nieuwe risico’s. En ik keek naar trends in consumptiepatronen.

Mijn pad als toekomstverkenner

Op het ministerie van Landbouw en later Economische Zaken heb ik mijn rol als toekomstverkenner vaak kunnen invullen vanuit transitieopgaven. De voedseltransitie en de energietransitie vragen beide om een pro-actieve blik, een visie op de rol van innovatie en een strategische langetermijnagenda. Ik ben gedetacheerd geweest bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies HCSS, en later bij de OESO, waar ik een scenariodialoog voor de ministersraadvergadering heb ontworpen.

Future Motions

Ik wilde meer doen met toekomstverkennen, dan wat mogelijk was vanuit mijn rol als ambtenaar. Daarom heb ik in 2013 mijn bedrijf Future Motions opgericht. Vanaf die tijd heb ik in deeltijd lezingen en training gegeven en gewerkt aan verkenningsprojecten. In 2016 heb ik het besluit genomen om voltijds vanuit Future Motions te gaan werken. Dat geeft me de ruimte voor onderzoek, verdieping, analyse, publicaties en presentaties.

Dutch Future Society

Toekomstverkennen is een relatief jong vakgebied. Bovendien is het heel breed: van trendwatching tot scenariodenken, van marktconcepten tot langetermijnstrategie. Samen met anderen hebben we in 2013 de Dutch Future Society opgericht. Een netwerk voor iedereen die zich professioneel met de toekomst bezig houdt. Inmiddels is het netwerk uitgegroeid en ontstaan er allerlei leuke samenwerkingsverbanden. Een sterk peer netwerk is voor mij belangrijk. Dat houdt je scherp en je blijft erdoor in ontwikkeling.

Wat mensen over mij zeggen – Energiek, creatief, resultaatgericht en een verbinder.

Ik ben een dromer, een denker en een doener

Publicaties (selectie)

Voor mijn hele publicatielijst kun je hier mijn CV downloaden.

Neem contact met me op voor meer informatie en om uw wensen door te spreken

Nu is een goed moment om aan de toekomst te denken! Vul het formulier hieronder in of stuur een email naar freija@futuremotions.nl