Strategie

Wie eenmaal de stip op de horizon heeft bepaald, en zich goed bewust is van de veranderende context waarin de organisatie opereert, zal dit moeten uitwerken in een strategische agenda.

Een van de valkuilen bij verkenningen is dat het toch lastig blijft om de inzichten door te vertalen naar strategie. Ook omdat er altijd andere zaken spelen in de organisatie die de koers mede bepalen.

Mijn ervaring met strategietrajecten binnen organisaties maakt dat ik weet hoe processen lopen. Nu als externe gebruik ik die ervaring om een succesvol strategietraject te doorlopen, met oog op timing, betrokkenheid en resultaat.