Gratis download e-book

Dit kleine boekwerk geeft een relatief compleet overzicht van de achtergrondkennis over toekomstverkenning en scenarioplanning die nodig is om in een strategietraject van deze aanpak gebruik te maken. Het gaat specifiek in op de rol van toekomstverkenning bij de omgevingsvisie, maar kan ook bij andere beleidsdomeinen gebruikt worden. Het boekje is geschreven in opdracht van de gemeente Zaanstad samen met dr. Susan van ’t Klooster.
ScenarioboekjeZaanstadcover600x407

Download hier het gratis e-boek over toekomstverkenning bij de omgevingsvisie. Deze beknopte en heldere weergave zal je helpen om aan de slag te gaan met toekomstverkenning en mensen mee te nemen in het proces.

Wil je als organisatie gebruik maken van toekomstverkenning in een strategietraject? Dan is het zinvol om een Masterclass te houden en collega’s te trainen in kennis en vaardigheden bij toekomstverkenning. Het zorgt dat de opbrengst van verkenningen toeneemt en helpt om impact te realiseren.