Boekrecensie: Andrea Maier – Eeuwig Houdbaar: De Ongekende Toekomst van ons Lichaam

De meest ultieme toekomstdroom is die van het eeuwige leven. Onsterfelijk zijn zoals de goden. De wens om het natuurlijke ritme van leven en dood te overwinnen heeft de mensheid door de eeuwen heen bezig gehouden. Nu met al onze technologische vooruitgang lijkt dit toekomstperspectief dichterbij dan ooit.

De medische wetenschap lijkt de meest dodelijke ziektes de baas te worden. De mechanismen van veroudering hebben steeds minder geheimen voor ons. En de robotisering dringt ons lichaam binnen. Het beeld dringt zich op dat de technologie de toekomst voor ons bepaalt. Maar de toekomst van de geneeskunde kan ook meerdere richtingen op.

Internist en hoogleraar veroudering Andrea Maier neemt ons mee in de wereld van veroudering en hoe dit tegen te gaan. Haar stelling is dat we niet persé het pad van de reactieve gezondheidszorg (het behandelen van kwalen) hoeven te vervolmaken. De preventieve geneeskunde, die voorkomt dat er kwalen optreden, biedt een veel aantrekkelijker toekomst. Een toekomst waar we ook op latere leeftijd gezond en vitaal blijven. Waar we het heft in eigen handen nemen wat betreft onze data en behandelplannen. Met als inzet de kracht van ons lichaam en geest te blijven behouden.

In Maiers verhaal zien we wat de geneeskunde al heeft bereikt en waar ze naar op weg is. Steeds sneller worden dodelijke ziektes een halt toe geroepen. De komende decennia zullen ziektes zoals kanker nog gerichter kunnen worden behandeld. De medische wereld is er een van superspecialisaties geworden die ieder voor zich tal van overwinningen behalen. Onze gemiddelde levensverwachting zal daarom de komende jaren waarschijnlijk nog wel verder stijgen. Met patiënten die steeds vaker een zeer hoge leeftijd hebben zou het artsenvak volgens Maier mogen terugkeren naar een meer integrale benadering van de geneeskunde. Samen met de superspecialist verzorgt de generalist de ontmoeting tussen arts en patiënt. Soms ontstaat er magie door eenvoudig te vragen wat de patiënt het belangrijkst vindt.

Maier neemt ons mee in het onderzoek naar veroudering. Haar evidente conclusie is dat de aandacht van de geneeskunde zou moeten gaan naar het voorkomen van chronische ziekten op middelbare leeftijd, het actief houden van ouderen en het bestrijden van eenzaamheid. Maier zoekt de toekomst van gezondheid in een combinatie van onze bouw, het onderhoud aan ons lichaam en hoe we het lichaam gebruiken. Sleutelen aan onze bouw, ons genenpakket, wordt steeds toegankelijker voor de geneeskunde. DNA-onderzoek, stamcelonderzoek en allerlei specialisaties daarbinnen hebben laten zien dat veroudering is tegen te gaan. Wat betreft onderhoud is Maier zeer duidelijk: blijf uit het ziekenhuis en hou zeggenschap over je geneeskundig onderhoudsplan. Ze is geen pleitbezorger van ongefundeerde internetfabeltjes, maar van een bewuste zorgconsument die erop kan vertrouwen dat artsen goed gewaarborgde zorg leveren. Over een gezonde leefstijl is al veel geschreven. Het enige wat Maier hier zou willen benadrukken is aandacht voor balans. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Maiers Moonshot goal is niet een zo lang mogelijk leven: 130 gaat een reële leeftijd worden. Dan zien we onszelf het liefst niet vele jaren kwakkelend en hulpbehoevend. Een betere geneeskunde zou moeten inzetten op langer gezond blijven. Maiers toekomstvisie van de geneeskunde opent de aanval op veroudering. De geneeskunde die de veroudering tot stilstaan brengt of zelfs terugdraait. Een algemene gezondheidsaanpak meer nog dan een gespecialiseerde aanpak die inzoomt op ieder orgaan afzonderlijk. Want als we zelf de regie nemen over ons lichaam en ons leven, dan kunnen we de geneeskunde benutten om in goede conditie een waardevol leven te leiden. Hoe lang dat ook mag zijn.

Bekijk hier  “Andrea Maier – Eeuwig Houdbaar: De Ongekende Toekomst van ons Lichaam” on Managementboek.nl. (Je sponsort gratis de Dutch Future Society als je via deze link bij Managementboek het boek koopt!)