Trend of hype? De ontwikkeling van trendcyclus tool voor gemeenten

Wie nu verkiezingen zegt, denkt meteen aan de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart. Maar in 2018 zijn ook weer de Gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen daarvan beginnen al dit jaar. Deze zomer worden de gemeentelijke partijprogramma’s geschreven. De politieke partijen zullen inzicht willen hebben in de belangrijkste ontwikkelingen de komende vier jaar. Op die manier kunnen ze gebruik maken van trends om een eerlijker, duurzamer en welvarender samenleving te creëren, en de negatieve trends ombuigen naar een positieve ontwikkeling.

Maar welke ontwikkelingen moeten zij serieus nemen, en welke niet? Wat is een trend, wat een hype? En welke ontwikkeling zijn echt de komende jaren belangrijk, en welke zullen pas op langere termijn voor gemeenten relevant worden? Voor een antwoord op die vragen, zou je een onderbouwing willen hebben. Niet alleen een gevoel maar inzicht in de ontwikkeling van trends. Over de toekomst zijn geen feiten beschikbaar. Wel is het mogelijk om vanuit een systematische benadering een beeld te vormen over de veranderingen in de samenleving.

Vanuit het Trendbureau Overijssel werken wij aan een Trendcyclus tool voor gemeentes. Daarbij onderscheiden we de buzz rond een trend, de impact ervan en de vermoedelijke tijdsperiode die nodig zal zijn om de effecten van de trend binnen gemeenten zichtbaar te maken. Op die manier hopen we voor gemeenten trends die de komende jaren al een antwoord vragen te onderscheiden van ontwikkelingen op langere termijn (en ´gehypete´ ontwikkelingen die sowieso voorbij zullen gaan). De cyclus doet wel wat denken aan hypecycle van het onderzoeksbureau Gartner, maar onderscheidt zich doordat voor gemeenten veel meer dan alleen technologische ontwikkelingen relevant zijn. Bovendien gaan we ook in op de mogelijke impact van trends op gemeenten. We willen allerlei trends die voor gemeenten relevant zijn plotten. Voordat we aan de ontwikkeling van de ´trendcyclus´ kunnen beginnen, moeten we eerst weten welke trends het allerbelangrijkst gaan worden. Zomaar willekeurig wat trends benoemen heeft geen zin.

Op basis van eerder onderzoek en ons beider ervaring hebben we 47 trends opgesteld waarvan wij denken dat ze belangrijk(er) gaan worden: demografisch, sociaal-maatschappelijk, technologisch, economisch, ecologisch en politiek. Maar daarmee zijn we er nog niet. We willen pas een selectie maken, als we weten hoe anderen denken over deze trends.

Vind je het interessant om over trends na te denken? Doe dan mee met onze survey. Deelnemers krijgen als eerste de uitkomsten te zien en worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkeling van de trendcyclus tool. Hier is de link naar de survey. Het duurt ongeveer een kwartier en je kunt hem ook vanaf je smartphone doen.

Dr. Freija van Duijne is trendonderzoeker en toekomstverkenner. Zij helpt organisaties om over de toekomst na te denken en met die kennis betere beslissingen te nemen. Freija geeft lezingen, verzorgt training en begeleid strategische dialoogprocessen. Ze is voorzitter van de Dutch Future Society.

Hans Peter Benschop heeft een achtergrond in zowel denken (Filosofie) als doen (Ministeries van V&W en VROM, Gemeente Apeldoorn) en geeft sinds 2009 als manager leiding aan alle activiteiten van het Trendbureau Overijssel.

Is een er sprake van een hype? Of gaat deze trend nu echt doorbreken?  JE KUNT HET ZIEN OP DE TRENDCYCLUS TOOL
— Volg het project voor updates

De vragenlijst heeft vier weken opengestaan. Er hebben 45 respondenten meegendaan.

De uitkomsten van de vragenlijst zie je terug in deze grafiek.

Write a comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.