Toekomstbeelden platteland 2050 voor de provincie Gelderland

De provincie Gelderland werkt aan de Omgevingsvisie en kijkt daarom ook naar de toekomst van het platteland. Toekomstbeelden zijn bedoeld om het gesprek aan te gaan over de maatschappelijke opgaven voor, in mijn woorden, een duurzaam, vitaal platteland en een gezonde, veerkrachtige leefomgeving. Aangezien de Omgevingsvisie sterk bouwt op een aanpak van dialoog en participatie, is in deze verkenning ook gekozen voor een participatief proces. Gesprekken uit meerdere settings tezamen hebben de toekomstbeelden uit deze verkenning voortgebracht.

De meest invloedrijke trends voor het platteland waren al zorgvuldig in kaart gebracht door onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (Alterra). Daar konden we op voortbouwen. Als eerste hebben we op basis van de trends een aantal belangrijke thema’s voor de toekomst van het platteland benoemd. Dat zijn geweest robotisering, digitalisering, veranderende eigendomsverhoudingen, klimaatverandering, energietransitie en natuurkwaliteit. Vervolgens hebben we in een reeks van dialoogbijeenkomsten met betrokkenen doorgepraat over hoe deze trends de wereld van 2050 kunnen beïnvloeden. Iedere bijeenkomst bouwde voort op de uitkomsten van de voorgaande sessie. Een bijeenkomst was met toekomstverkenners om hun rijke verbeeldingskracht aan te spreken. Na de bijeenkomsten hebben we aanvullend interviews gehouden om een eerste stap richting strategische opgaven te kunnen zetten. Daar is het onder andere gegaan over de veranderende identiteit van het platteland, veranderende landschappen en rollen bij landschapsbeheer, en veranderende grondeigendommen. We hebben de beelden ook laten visualiseren om daarmee het gesprek verder los te maken. De rapportage is daarmee een beeldend verhaal geworden.

De provincie Gelderland gebruikt deze verkenning voor de verdere gedachtegang bij de strategische maatschappelijke opgaven en in het proces rondom de Omgevingsvisie.

 

In deze verkenning heb ik samengewerkt met Frank Eetgerink en Bert Kiljan vanuit de provincie Gelderland.

Lees hier meer over trendverkenningen en wat ik voor u kan betekenen.

Download hier de rapportage: