soorten lezingen

Van studenten tot ministers, Freija weet ze te stimuleren in hun denken over de toekomst. Freija levert maatwerk en de tools om actief in te spelen op veranderingen. Als toekomstverkenner is ze internationaal een bekende naam. Freija handgetekende illustraties zijn aansprekend en effectief  in het prikkelen van verbeeldingskracht.

Freija van Duijne weet de vinger te leggen op de trends en ontwikkeling die de wereld gaan veranderen. Haar aanpak en manier van kijken is uitermate effectief om los te komen van een denkmodus die vooral uit gaat van projecties en rekenmodellen. Ze laat zien hoe je vanuit systeemdenken kan inspelen op de grote transities –zoals voedsel, energie en burgerschap. De transities waar we anno 2016 middenin staan. Met haar vakinhoudelijke kennis van toekomstverkennen heeft ze internationaal aanzien. Haar presentaties zijn opgebouwd uit aansprekende handgemaakte illustraties. Die prikkelen onze rechter hersenhelft en onze verbeeldingskracht, als aanvulling op de analytische denkkracht van onze linker hersenhelft. Freija rijkt brede gereedschapskist aan die uw organisatie in staat stelt om in te spelen op een wereld die steeds sneller verandert.

Freija heeft meer dan tien jaar ervaring met toekomstverkennen op tal van terreinen zoals consumentenproducten, voedsel, landbouw, grondstoffen en economie. Ze heeft bij de Rijksoverheid op diverse plekken als futuroloog projecten geleid. Een goede strategische conversatie om tot nieuwe inzichten te komen is daarbij het belangrijkste doel. Haar trainingen in toekomstverkennen zijn verhelderend en praktisch van insteek. In 2015 heeft ze bij de OESO voor de jaarlijkse Ministersraadvergadering een scenariodialoog mogen organiseren. Freija is medeoprichter en voorzitter van de Dutch Future Society, een netwerk van trendonderzoekers en toekomstverkenners bedoeld om het vak te ontwikkelen en hier vanuit bij te dragen aan een betere toekomst. Voor lezingen wordt Freija vaak gevraagd als openingsspreker van vakinhoudelijke congressen voor technologische experts.

Onderwerpen die Freija aansnijdt

Inzicht in de grote transformaties van de 21e eeuw

De wereld gaat de komende 30 jaar van 7 miljard naar 9 miljard mensen, zonder armoede is het streven. Klimaatverandering is nu al realiteit. Wat betekent dat voor onze voedselproductie? Hoe gaan we duurzaam energie opwekken? Of we willen of niet, we gaan grote transformaties tegemoet. Technologische innovaties gaan razendsnel. Wat is er nodig om die te richten op dè maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw.

 Anticiperen op de energieke samenleving

We zien steeds meer een energieke samenleving die oplossingen ontwikkelt waar vroeger ‘de instanties’ over gingen. Van zorg tot onderwijs, uit ondernemingszin en nabuurschap, mensen hebben de veerkracht om de wereld beter te maken. Welke nieuwe ontwikkelingen kunnen we verwachten met alle technologische innovatie die op ons afkomt? Hoe kunnen we veranderingen beter begrijpen? Wat betekent dat voor overheden en private dienstverleners?

Denken als een toekomstverkenner

Kennis van trends en toekomstontwikkelingen is niet genoeg. Waarom gaat het toch zo moeilijk om ècht toekomstgericht te werken als organisatie? Waarom gebruiken we zo zelden toekomstverkenningen in ons dagelijks werk? Freija laat zien waar de beperkingen liggen. Ze biedt vervolgens de tools om je het denken als een toekomstverkenner eigen te maken.